IT Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin, tel. (58) 536 19 49

Zabytki
Bazylika Katedralna
poniedziałek, 19 marca 2012 11:25

Pocysterska świątynia jest trójnawową, jedenastoprzęsłową bazyliką filarową, przeciętą w połowie dwunawowym i dwuprzęsłowym halowym transeptem.

Więcej…
 
Dawne Opactwo nad Wierzycą
poniedziałek, 19 marca 2012 11:24

Od strony południowej przylegał do kościoła klasztor zbudowany wokół czworobocznego wirydarza. Wirydarz obiegały przesklepione krzyżowo krużganki, z których prowadziły wejścia do pomieszczeń usytuowanych w określonym porządku.

Więcej…
 
Kościół Bożego Ciała
poniedziałek, 19 marca 2012 11:23

Za  murami dawnego klasztoru zbudowano prawdopodobnie w I połowie XIV wieku ceglaną świątynię, która od XVII wieku pełniła rolę kościoła parafialnego dla rozwijającej wokół klasztoru osady wiejskiej.

Więcej…
 
Zbiory piśmiennicze
poniedziałek, 19 marca 2012 11:23

W zbiorach Biblioteki Seminaryjnej w Pelplinie zachowało się ok. 2000 rękopisów, starodruków i inkunabułów cysterskich,  m. in. bogato iluminowany pergaminowy psałterz z pocz. XIV w., pergaminowy graduał z XIV w., dzieło Petrusa Lombardusa "Commentaria In epistole beati Pauli cum tekstu eiusdem" z XIII w., tabulatura pelplińska z XVIw.

Więcej…
 
Muzeum Diecezjalne
poniedziałek, 19 marca 2012 11:22

Zebrano tu wiele cennych eksponatów dziedzictwa kulturowego Pomorza (np. XII i XIII wieczne Madonny Szafkowe, rzeźby i obrazy, szaty liturgiczne  i liczne przedmioty sakralne). Organizowane są licznie wystawy czasowe. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga (jeden z 47 zachowanych na świecie).

 
Cmentarz
czwartek, 21 marca 2019 00:00

Na uwagę zasługuje też założony w 1905 roku, usytuowany nad skarpą rzeki Wierzycy katolicki cmentarz., którego centrum stanowi siedmiometrowy krucyfiks na dwustopniowym cokole, z płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny ze Starego i Nowego Testamentu a także w części dolnej postać Chrystusa Zmartwychwstałego, powyżej Matki Bożej Bolesnej z aniołami.

Więcej…
 
Pałac Biskupi
poniedziałek, 19 marca 2012 11:17

W 1823, po przeniesieniu stolicy biskupiej z Chełmży do Pelplina, na terenie dawnych użytkowych ogrodów cysterskich wzniesiony został Pałac Biskupi, który wspaniale wkomponowano w krajobraz urządzonego Ogrodu Biskupiego, rozlokowanego na wysokim, południowym brzegu rzeki Wierzycy.

Więcej…
 Pelplin, 14-15 września 2019. Zapraszamy!
Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej. Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin, tel. (58) 536 19 49