IT Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin, tel. (58) 536 19 49

Pelplin na Europejskim Szlaku Cysterskim
Fundacje na Pomorzu Wschodnim
poniedziałek, 19 marca 2012 14:38

Cystersi przybyli na ziemie polskie (Wielkopolska i Małopolska) z Zachodu na początku lat czterdziestych XII w. Na Pomorzu Wschodnim osiedli najwcześniej w Oliwie (1178-1186 r.) w dolinie na Potokiem Oliwskim, poprzez fundację rodziny książąt wschodniopomorskich oraz mnichów z klasztoru w Kołbaczu (zasilonych zakonnikami z duńskiego klasztoru Esrom), przyjmując wezwanie Najświętszej Marii Panny i św. Bernarda.

Więcej…
 
Na pomorskiej ziemi
poniedziałek, 19 marca 2012 14:37

Fundacje wschodniopomorskie pochodziły z dwóch głównych linii filiacyjnych zakonu: morimondzkiej (Byszewo-Koronowo i Pelplin) oraz Clervaux (Oliwa). Pomorską specyfikę stanowi fakt, iż przypadku omawianych fundacji nie uczestniczyło duchowieństwo (jak miało miejsce w innych dzielnicach Polski).

Więcej…
 
Byszewo
poniedziałek, 19 marca 2012 14:36

Przed translokacją

Pięknie położona na wzniesieniu, wśród jezior Krajny, istniejąca od średniowiecza wieś parafialna została przekazana w XIII w. na własność cystersom przez Mikołaja Zbrożka, ówczesnego skarbnika księcia kujawskiego Kazimierza.

Więcej…
 
Koronowo
poniedziałek, 19 marca 2012 14:35
Nowe Byszewo

Wskutek translokacji, cystersi pojawili się około 5 marca 1289r. w osadzie Smeysche. W tym czasie książę pomorski Mszczuj II nadał im wieś Polaszki nad Wierzyca, z której dochody miały być przeznaczone na budowę nowego klasztoru.

Więcej…
 
Oliwa
poniedziałek, 19 marca 2012 14:34

W cysterskiej dolinie

Klasztor w Oliwie ulokowany został ok. 10 km. na północ od Gdańska, w dolinie nad Potokiem Oliwskim.Kontrowersyjna jest wciąż data jego fundacji, choć przyjęło się już wiązać ten fakt z rodziną książąt wschodniopomorskich oraz drugą połową lat osiemdziesiątych XIIw. Z pewnością jednak Oliwa stanowiła filię klasztoru w Kołbaczu.

Więcej…
 
Żarnowiec
poniedziałek, 19 marca 2012 14:33
Konwent bez ksieni

Klasztor  pod wezwaniem Matki Bożej i św. Urszuli ufundował najprawdopodobniej między 1245 i 1267 r. opat cystersów z Oliwy.

Więcej…
 
Zakon cysterski i jego specyfika
poniedziałek, 19 marca 2012 14:21

Odnowa życia zakonnego opartego o Regułę św. Benedykta w XI wieku dała podwaliny powstaniu zakonu cystersów, którego ideały życia monastycznego przyniosły dużą popularność trwającą przez wiele stuleci. Specyfika nowo powstałego zakonu objawiała się scentralizowanym systemem władzy, zależnością poszczególnych opactw i corocznymi kapitułami generalnymi odbywającymi się we wrześniu w Citeaux. To właśnie Zakon Cysterski stanowił jedną z pierwszych instytucji łączących zróżnicowaną Europę.

Więcej…
 
Cystersi w Polsce
poniedziałek, 19 marca 2012 14:21

Od chwili chrztu Polski naczelnym zadaniem Kościoła była misja "głoszenia ewangelii wszystkim narodom". Do tego polecenia Chrystusa dostosowywali się również cystersi, choć trzeba zaznaczyć, że akcja misyjna nie wypływała z ich reguły zakonnej, bowiem są zakonem proweniencji benedyktyńskiej.

Więcej…
 Pelplin, 14-15 września 2019. Zapraszamy!
Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej. Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin, tel. (58) 536 19 49