IT Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin, tel. (58) 536 19 49

Spotkanie Organizatorów Pomorskiego Szlaku Cysterskiego
czwartek, 29 marca 2012 11:02

Dnia 20.03.2012 o godz. 12.00 w budynku Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie odbyło się spotkanie organizatorów Pomorskiego Szlaku Cysterskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Turystyki UMWP i gospodarze  obiektów pocysterskich Pomorskiej Pętli Szlaku Cysterskiego oraz przedstawiciele samorządów pomorskich.


Zgromadzonych gości powitał gospodarz miejsca, ks. Inf. Stanisław Grunt -Wikariusz Generalny Diecezji Pelplińskiej, Pani Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki UMWP oraz prezes PROT oraz  dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie  Alicja Słyszewska.

Podczas spotkania omówiono realizację zadań w ramach  Koncepcji rozwoju PSC oraz potrzebę jej aktualizacji; sposoby wypracowania  marki PSC; działania PSC w kontekście  Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej oraz możliwości promocji na nowym portalu  www.pomorskie.travel.eu

Przedstawione zostały propozycje włączenia nowych miejsc pocysterskich na PSC. Dotyczy to m.in. miejscowości Mosty (gmina Kosakowo), Rumia oraz nowych inicjatyw gminy Pszczółki. Omówiono aktualne publikacje, materiały promocyjne i  plany wydawnicze na 2012 i 2013 rok. Zaprezentowano propozycje do kalendarza imprez  PSC na 2012 r oraz jego funkcjonowania na stronie www.psc.pomorskie.eu

Zaprezentowane zostało inicjatywy  ośrodków pocysterskich w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz kontakty z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Gmin Cysterskich, Radą Koordynacyjną Szlaku Cysterskiego w Polsce oraz Europejską Kartą Opactw i Miejsc Cysterskich.

Dyskutowano o dalszej współpracy w organizacji i promocji PSC w ramach współdziałania z PROT, LOT-ami i innymi podmiotami związanymi z rozwojem turystyki w województwie pomorskim oraz zachodniopomorskim i kujawsko- pomorskim.

Spotkanie w Pelplinie stanowiło kolejny krok integrujący  działania  gospodarzy obiektów pocysterskich, samorządów oraz organizatorów turystyki w kierunku ochrony pomorskiego dziedzictwa kulturowego i jego promocji.


Przejdź do galerii

 


Pelplin, 14-15 września 2019. Zapraszamy!
Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej. Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin, tel. (58) 536 19 49