IT Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin, tel. (58) 536 19 49

X Konferencja Jakubowa w Krakowie
czwartek, 12 października 2017 00:00

  Dyrektor DCIT Alicja Słyszewska 7 października 2017 roku wzięła udział w X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ:  "DZIEDZICTWO RELIGIJNE I KULTUROWE DROGI ŚW. JAKUBA – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy europejski szlak kulturowy" odbywającej się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.


Tu przedstawiła idee oraz plany organizacji i promocji Nowych Dróg Jakubowych na Pomorzu, to jest Pelplińskiej Drogi św. Jakuba (przebieg z Żukowa do Torunia, która stanowić będzie łącznik między Pomorską Drogą św. Jakuba a Drogą Polską) oraz przygotowania do otwarcia Człuchowskiej Drogi św. Jakuba, łączącej Pelplin z Górą Polanowską, włączonej już do Pomorskiej Drogi św. Jakuba.

Referenci zaprezentowali tematykę historycznego i współczesnego funkcjonowaniem Camino w Europie, zwłaszcza w Hiszpanii i Polsce, m.in.: „Mozarabski wymiar Camino de Santiago” (prof. Jesús Tanco Lerga z uniwersytetu w Nawarze), „Camino de Sntiago i ‘granice’. Migracyjny kontekst pielgrzymowania do Composteli” (ks. dr hab. Piotr Roszak z UMK w Toruniu), „Camino a eskapizm” (mgr Berenika Seryczyńska, UMK w Toruniu), „Transgresyjny wymiar pielgrzymowania Drogą św. Jakuba” (Magdalena Goik, Górnośląski Klub Przyjaciół Camino), „Muzyczne ślady średniowiecza na Camino de Santiago” (mgr Barbara Karpała, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych), czy zamieszczony w wydawnictwie referat „Camino jako droga metanoi i nabywania sprawności moralnych” (dr Łukasz Stefaniak, Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Wojska Polskiego).

Wśród  uczestników konferencji była też liczna reprezentacja Pomorza z przewodniczącym Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba oraz przedstawiciele KLUBÓW PRZYJACIÓŁ POMORSKIEJ DROGI ŚW. JAKUBA z Elblągu, Gdańsku i Lęborku.

ORGANIZATORAMI Konferencji byli: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Bractwo i Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, w imieniu których to instytucji szczególnie zaangażowali się: FRANCISZEK MRÓZ (Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), ŁUKASZ MRÓZ (Bractwo św. Jakuba w Przeworsku), ks. PIOTR ROSZAK (UMK w Toruniu) oraz ks. RYSZARD HONKISZ (sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych).

 


Pelplin, 15-16 września 2018. Zapraszamy!
Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej. Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin, tel. (58) 536 19 49realizacja: mgdesign.pl